Łódź, 16.02.2018

» Ewidencja i sprawozdawczość po nowelizacji ustawy o odpadach (2018r.) - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców gospodarujących odpadami

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1)    Podstawowe definicje.
2)    Klasyfikowanie odpadów, katalog odpadów – zmiany w zakresie właściwości odpadów niebezpiecznych wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
3)    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości.
4)    Wymagania dla zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów.
5)    Transport odpadów – zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach omówienie wymagań wynikających z rozporządzenia.
6)    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
7)     (BDO )Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz Rejestr – jak uzyskać wpis do rejestru, wniosek o wpis do rejestru.
8)    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
9)    Obowiązki sprawozdawcze za 2017 r. wynikające z ustawy o odpadach.
10)    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie  Środowiska
> TERMIN: 16.02.2017 r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi
HOTEL TOBACO (przy Dworcu Łódź Kaliska)
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.02.2018
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online