Łódź, 15.02.2018

» Sprawozdanie za rok 2017 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1.    Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych:
−    Zalecenia ONZ; umowa ADR; Regulamin RID, powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;
−    ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;
−    harmonizacja polskich tekstów ADR i RID.
2.    Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie za rok 2017z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?
−    charakterystyka przepisów prawnych;
−    uczestnicy przewozu i ich działalność objęta sprawozdaniem;
−    analiza formularza sprawozdania.
3.    Sprawozdanie w praktyce – ćwiczenia
−    analiza przykładowych danych o przewozach;
−    przygotowanie sprawozdania na podstawie przykładowych danych o przewozach;
−    prezentacja sprawozdań przygotowanych przez uczestników szkolenia;
−    omówienie wyników ćwiczenia, dyskusja.
4.    Informacja nt. bieżących i planowanych prac nad nowelizacją przepisów międzynarodowych i krajowych
5.    Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja

> Wykładowca:  dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ds. ADR

> TERMIN: 15 luty 2018 r. (czwartek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>cena za zgłoszenie do 15.01.2018 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.02.2018


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online