Łódź, 19-20.10.2017

» Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL (BRAK MIEJSC)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)- 2 dni

  1.      Początki powstania systemu jakości
  2.      MAD (MutalAcceptance of Data)
  3.      Wytyczne OECD
  4.      Akty prawne (Polska, UE) a DPL
  5.      Zakres stosowania DPL
  6.Główne filary DPL:
  a)    Terminologia stosowana w zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  b)    Organizacja Jednostki Badawczej - kluczowe osoby i ich rola w systemie
  (Zarządzający jednostką badawczą, Zarządzający miejscem wykonywania, Kierownik badania, Główny wykonawca, Personel Badawczy)
  c)    Program zapewnienia jakości
  (Jednostka Zapewnienia Jakości, Inspekcja jednostki badawczej, badania i procesów)
  d)    Organizacja Jednostki Badawczej
  e)    Przyrządy pomiarowe, materiały, odczynniki i systemy komputerowe
  f)    Systemy badawcze fizykochemiczne i biologiczne
  g)    Materiały badane i materiały odniesienia (wymagania dotyczące oznakowania)
  h)    Standardowe Procedury Operacyjne (aktualizacja do SPO)
  i)    Przeprowadzenie badania
  (plan badania, metody badawcze, rejestrowanie danych)
  j)    Sprawozdania z badań
  (informacje wymaganie w sprawozdaniu, korekty sprawozdania końcowego, sprawozdania z etapów badania)
  k)    Przechowywanie w pomieszczeniu archiwum zapisów i materiałów
  (wymagania dla pomieszczenia archiwum, dane podlegające archiwizacji, dostęp do pomieszczenia archiwum)
  7.      Krajowy Program Monitorowania Zgodności z zasadami DPL
  a)    Mechanizm włączania jednostek badawczych do programu
  b)    Rodzaje kontroli i weryfikacji jednostek badawczych i certyfikowanych jednostek badawczych
  c)    Działania podejmowane po kontroli i weryfikacji jednostki badawczej lub certyfikowanej jednostki badawczej

  > Wykładowcy: 1 dzień: specjalista w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych,
               2 dzień: specjalista w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych

  > TERMIN: 19-20.10.2017 r. (czwartek-piątek) godz. 10.00 - 16.00

  > MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

  >  cena: 1100,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 1353,00  zł
  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
     
  >  cena za zgłoszenie do 19.09.2017 : 1050,00 zł netto za osobę

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 17.10.2017
  Zgłoszenie online