Łódź, 01.12.2017

» Podatek VAT w branży TSL w 2017 r. oraz planowane zmiany w 2018r.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się tematyką podatku od towarów i usług, księgowych oraz pracowników pracujących w działach logistyki i transportu, właścicieli firm transportowych, przewoźników krajowych i międzynarodowych.
    Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatku VAT obowiązującymi w 2017 r., a w szczególności z transakcjami importu i „eksportu” usług branży TSL. Szkolenie ma również na celu zwrócenie uwagi na nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2017 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem (np. import usług).
 
Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
1.    Pojęcie importu usług i „eksportu usług”.
2.    Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku z tytułu importu usług.
3.    Jak ustalać status podatkowy usługodawcy i usługobiorcy.
4.    Miejsce świadczenia usług:
–    usługi zakwaterowania w hotelach, usługi restauracyjne, transportowe: towarów i osób w transporcie krajowym, wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym, pomocnicze do usług transportowych, na rzeczowym majątku ruchomym, przechowywania towarów (magazynowania), pośrednictwa, itp.
5.    Stawki podatkowe stosowane w obrocie krajowym i w imporcie usług dla usług z branży TSL.
–    stawki podatku dla czynności krajowych,
–    stawki podatku dla transportu wewnątrz UE,
–    stawki podatku w transporcie międzynarodowym.
6.    Obowiązek podatkowy w podatku VAT w usługach branży TSL:
–    zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
–    faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
–    obowiązek podatkowy usług o charakterze ciągłym,
–    obowiązek podatkowy w usługach wynajmu pojazdów,
–    obowiązek podatkowy w imporcie usług i „eksporcie usług”,
–    obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług TSL.
7.    Terminy odliczeń podatku naliczonego po istotniej zmianie przepisów od 2017 r.
8.    Dokumentowanie usług TSL dla potrzeb VAT:
–    zasady wystawiania faktur VAT i faktur korygujących,
–    faktury wewnętrzne i wewnętrzne faktury korygujące,
–    dokumentacja niezbędna dla zastosowania stawki 0 % przy usługach transportowych.
9.    Kursy przeliczeniowe przy usługach transgranicznych.
10.    Deklarowanie transakcji stanowiących import i „eksport” usług w deklaracjach i informacjach podsumowujących.
11.    Informacje o zmianach przepisów w 2018 r.

> Wykładowca: Specjalista- Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W okresie pracy w organach skarbowych trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z dziedziny prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

> TERMIN: 01.12.2017 r. (piątek) godz. 10:00 - 15.30

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 03.11.2017 : 570,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.11.2017Zgłoszenie fax Zgłoszenie online