Łódź, 25.09.2017

» Karty charakterystyki wg najnowszych przepisów

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH
    
•    Jaki format karty zastosować
•    Kiedy karta musi zostać sporządzona
•    Okres przejściowy dla kart charakterystyk
•    Jak sprawdzić kartę charakterystyki, czy jest prawidłowa
•    W jaki sposób powinna być podane informacje o klasyfikacji i oznakowaniu
•    W jaki sposób uwzględnić informacje o numerach rejestracyjnych
•    Na które punkty karty charakterystyki należy zwrócić uwagę dostając ten dokument od dostawcy
•    W jakim języku karta powinna być na rynku
•    Co to znaczy dostarczenie karty
•    Aktualizacja, data ważności karty
•    Raport bezpieczeństwa chemicznego a informacje w karcie
•    Dane dostawcy karty charakterystyki
•    Scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
- kiedy musi się pojawić
- kto ma go sporządzić
- czego będzie dotyczyć
- jakie informacje będzie zawierać – format
- poziom szczegółowości
- jak go wdrożyć i ile jest czasu

2.    Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 25.09.2017 (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 676,50  zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

   Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 23.09.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online