Łódź, 17.10.2017

» Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:30-16:00)


Wykład 1 (3 h)

1.    Obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach: spis substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie; zgłoszenie informacji do Inspektora ds. Substancji Chemicznych o wytwarzanych/sprowadzanych mieszaninach stwarzających zagrożenie.
2.    Kodeks Pracy a chemikalia.
3.    Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.
4.    Karta charakterystyki – istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie.
5.    Jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Wykład 2 (3 h)
6.    Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.
7.    Magazynowanie, a przepisy pożarowe.
8.    Przepisy dotyczące magazynowania wynikające z dyrektywy Seveso.
9.    Pakowanie chemikaliów w magazynie, a przepisy UMOWY ADR

> Wykładowcy: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych
     Specjalista praktyk o wieloletnim doświadczeniu w zakresie postępowania, transportu oraz przechowywania chemikaliów

> TERMIN: 17.10.2017 r. (wtorek) godz. 09:30 - 16.00

> MIEJSCE:
HOTEL TOBACO (przy Dworcu Łódź Kaliska)
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 15.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online