Łódź, 16.11.2017

» Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – zmiany w 2017

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
•    Wymagania prawne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka na czynnik chemiczny (krajowe i unijne)
•    Zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu chemikaliów po czerwcu 2017 mające wpływ na ocenę ryzyka
•    Wymagania ogólne wobec osób przeprowadzających ocenę – zakres wiedzy, kto ma obowiązek być w komisji oceniającej ryzyko
•    Zakres oceny - jak najskuteczniej dokonać wyboru czynników podlegających ocenie i wyboru stanowisk pracy
•    Wymagania ogóle wobec wyboru metodyki przeprowadzanej oceny – jakich metod nie należy stosować
•    Scenariusze narażenia od jako załącznik do MSDS a dane do oceny ryzyka na czynnik chemiczny – hierarchia danych, jak korzystać z danych do oceny ryzyka
•    Kiedy należy pozyskać informacje dodatkowe do oceny – zakres tych informacji i od kogo
•    Grupowanie informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny – jak skutecznie sporządzić format wymaganych informacji – przykłady i check listy danych
•    Omówienie metod oceny ryzyka na czynnik chemiczny na przykładach
- ocena inhalacyjna
- ocena skórna
- ocena zagrożeń pożarowych
- ocena drogą pokarmową
•    Karty charakterystyki po zmianach w 2017 – jak korzystać z danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny
•    Wartości normatywne, kiedy można z nich skorzystać i czy konieczne jest przeprowadzanie pomiarów w środowisku pracy
•    Substancje/mieszaniny sklasyfikowane jako CMR – jak ocenić ryzyko
•    Grupowanie zebranych informacji – praca n przykładach, tworzenie praktycznych zestawień
•    Szacowanie ryzyka – praca n przykładach
•    Ustalenie poziomu ryzyka – praca na przykładach
•    Działania profilaktyczne i zapobiegawcze – przykłady działań
•    Praktyczny sposób dokumentowania oceny i obowiązek przedstawienia jej wyników stosującym chemikalia
•    Korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny
•    Organy kontrolne uprawnione do nadzoru nad oceną ryzyka na czynnik chemiczny
•    Kary za brak oceny ryzyka na czynnik chemiczny i organy kontroli uprawnione do kontrolowania

> Wykładowca: Doświadczony trener, specjalizuje się w dziedzinie BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy.

> TERMIN: 16.11.2017 r. (czwartek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (rabat obejmuje wszystkie osoby)

>  cena za zgłoszenie do 16.10.2017 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online