Łódź, 18.10.2017

» Zagadnienia normalizacyjne w przemyśle wyrobów lakierowych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:30-16:00)

1. Ocena stopnia przygotowania powierzchni serii 8501, 8502 I 8503.
2. Badania farb w stanie ciekłym: gęstość, lepkość, zawartość substancji
lotnych, zawartość VOC, stopień roztarcia, stopień wyschnięcia.
3. Badania właściwości fizyko-mechanicznych: grubość, przyczepność (3
metody), twardość (3 metody), giętkość, tłoczność, odporność na uderzenie.
4. Właściwości optyczne: barwa, połysk, krycie.
5. Właściwości ochronne: badania w komorze solnej, wilgotnościowej i UV -
badania oddziaływania pojedynczego czynnika i łączone, warunki stałe i
cykliczne.
6. Ochrona przed korozją - PN-EN ISOP 12499.
7. Metale pokrywane metodą ciągłą - normy serii 13523.
8. Drewno - normy serii 927.
9. Mury i beton: na zewnątrz - normy serii 1062; wewnątrz - normy serii
13300.
+ każdy uczestnik otrzyma spis aktualnych norm z serii: przygotowanie
powierzchni, farby i lakiery, spoiwa i inne, technologie malowania.
> Wykładowca: dr inż Małgorzata Zubielewicz - Instytut IMPiB, OZ Gliwice

> TERMIN: 18 październik 2017 r. (środa) godz. 10.30 - 16.00

> MIEJSCE: Hotel Tobaco

>  cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 16.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online