Warszawa, 19.10.2017

» Skuteczność produktu biobójczego oraz oznakowanie opakowania produktu biobójczego – najnowsze wymagania (ODWOŁANE SZKOLENIE)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:00)

1. Badania skuteczności dezynfekujących produktów biobójczych – aktualizacja znormalizowanych metod badawczych, ich przegląd oraz dobór.
- Pojęcia związane z dezynfekcją.
- Podstawowe wymagania dotyczące badań skuteczności produktu biobójczego.
- Wymagania dotyczące badań skuteczności produktów biobójczych z grup 1, 2, 3, 4 i 5 w oparciu o znormalizowane metodyki badawcze.
- Informacje z treści oznakowania opakowania, a badania skuteczności ww. produktów.
 
2.Badania skuteczności produktów biobójczych należących do grup 14, 18 i 19.
- Wymagania dotyczące badań skuteczności produktów biobójczych z ww. grup.
- Informacje z  treści oznakowania opakowania, a badania skuteczności ww. produktów.
 
3.Oznakowanie opakowania produktu biobójczego.
 - Wymagania dla etykiety produktu biobójczego zgodne z Rozporządzenia CLP.
 - Dodatkowe wymagania dla etykiety produktu biobójczego rejestrowanego w procedurze narodowej lub europejskiej.
 ..........................................
W trakcie szkolenia odbędą się również warsztaty z praktycznego projektowania metodologii badawczej potwierdzającej skuteczność produktu biobójczego.
         .........................................

> Wykładowca: Specjalista ds. produktów biobójczych, członek Komitetu Technicznego ds. Dezynfekcji i Antyseptyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

> TERMIN: 19.10.2017 r. (czwartek) godz. 10.00 - 15.00

> MIEJSCE: centrum Warszawy (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>   cena: 695,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  854,85 zł

>   cena za zgłoszenie do 19.09.2017 : 660,00zł netto za osobę

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 17.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online