Łódź, 21.11.2017

» -Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska. * Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.
Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:30-16:00)

1. System prawny ochrony środowiska
2. Wprowadzenie – obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska
3. Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska
a. Korzystanie ze środowiska
b. Emisje do powietrza
c. Gospodarka odpadami
d. Gospodarka wodnościekowa
4. Gospodarowanie odpadami
a. Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
b. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
c. Zbieranie i przetwarzanie odpadów
d. Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
e. Uprawnienia oraz właściwość organów
f. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku
5. System opłat za korzystanie ze środowiska
a. Opłaty za korzystanie ze środowiska
b. Obowiązujące stawki i formularze do rozliczenia za 2017 r.
c. Terminy oraz adresaci sprawozdań
d. Opłaty podwyższone i kary
e. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
f. Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
g. Pobór wód i odprowadzanie ścieków
h. Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
i. Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania
6. System opłat produktowych (opakowania, baterie i akumulatory, ZSEiE)
a. Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
b. Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
c. Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
d. Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
e. Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?
7. Proces inwestycyjny a ochrona środowiska
a. Oceny oddziaływania na środowisko
b. Kwalifikacja inwestycji
c. Opinie, uzgodnienia oraz udział społeczny w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
d. Inwestycje a Natura 2000
8. Szkody w środowisku
a. Zakres zastosowania przepisów
b. Obowiązki sprawcy szkody oraz organów
c. Wysokości potencjalnych kosztów
9. Ewidencja i sprawozdawczość
a. Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe
10. Dostęp do informacji o środowisku
a. Zasady wnioskowania o informacje o środowisku
11. Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki
a. Gdzie załatwić sprawę?
b. Zakres odpowiedzialności urzędów
12. Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska
a. Przebieg kontroli
b. Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa
13. System zarządzania środowiskowego EMAS/ISO 14001
a. Zasady wdrażania, certyfikacji oraz rejestracji w EMAS
b. Koszty i korzyści wdrażania EMAS
14. Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska
a. Jakie organy i kiedy mogą nakładać kary
b. Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
c. Procedury odwoławcze
15. Najnowsze oraz planowane zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz aktach powiązanych

> Wykładowca: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorstw, w których udział wzięło ponad 2,5 tys. uczestników. Prelegent na ponad 50 konferencjach w kraju i zagranicą. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Absolwent studiów ochrony środowiska na SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

> TERMIN: 21.11.2017 r. (wtorek) godz. 09.30 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 676,50 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 21.10.2017 : 530,00zł netto za osobę


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.  
   
   UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY:19.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online