Łódź, 05.12.2017

» „Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1)    Zakres ustawy o odpadach oraz podstawowe definicje.
2)    Klasyfikowanie odpadów, katalog odpadów – zmiany w zakresie właściwości odpadów niebezpiecznych wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
3)    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości.
4)    Wymagania dla zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów.
5)    Transport odpadów – planowane zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach omówienie wymagań wynikających z rozporządzenia.
6)    Odpowiedzialność oraz koszty gospodarowania odpadami.
7)    Produkt uboczny, utrata statusu odpadów.
8)    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
9)    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
10)    Ewidencja odpadów – obowiązujące wzory – omówienie oraz ćwiczenia praktyczne.
11)    Obowiązki sprawozdawcze za 2017 r. wynikające z ustawy o odpadach.
12)    Rejestr i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami-nowe terminy wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
13)    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – omówienie obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.

> Wykładowca: Specjalista,  Ministerstwo  Środowiska.
> TERMIN: 05.12.2017 r. (wtorek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

    cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
    rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
  
    cena za zgłoszenie do 05.11.2017 : 495,00zł netto za osobę


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 03.12.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online