Łódź, 23.10.2017

» „Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

CZĘŚĆ I (Teoretyczna)
1) “Pakiet przewozowy” - co to jest i kogo dotyczy?
•    Cel „Pakietu Przewozowego”
•    Podstawowe definicje i konstrukcje SENT
•    Towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN
•    Towary zwolnione z systemu SENT - przykłady
•    Obowiązki uczestników w ramach obrotu towarami objętymi obowiązkiem SENT
2) Kontrola przewozu towarów i system kar wg “Pakietu przewozowego”
•    Kontrola SENT – kto dokonuje kontroli, kto jest kontrolowany, jaki jest zakres kontroli
•    System kar- procedura nakładania kar, katalog podmiotów i okoliczności objętych sankcjami
•    Jak uniknąć kary?

CZEŚĆ II Wprowadzenie do części warsztatowej
•    Instrukcja PUESC
•    SENT Instrukcja uwierzytelniania na PUESC

CZĘŚĆ III(Warsztatowa)
1) SENT w praktyce na wybranych scenariuszach transakcyjnych
•    Identyfikowanie podmiotu wysyłającego i odbierającego – scenariusze INCOTERMS
•    Obowiązki przewoźnika
•    Dostawy na potrzeby własne
•    Dostawy mieszane
•    Tranzyt
2) System SENT na platformie PUESC - step by step
•    Zasady rejestracji w PUESC (poziom podstawowy/poziom zaawansowany)
•    Zasady rejestracji osób fizycznych, firm oraz rejestracja reprezentacji, upoważnień
•    Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eskport)
•    Rejestracja zgłoszeń
•    Procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń
•    Niedostępność systemu – zasady postępowania

-Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Obsługa prawna podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autor wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.
lub
2 trener-Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku paliw ciekłych. Doświadczenie w obsłudze projektów, bieżącej obsłudze prawnej, postępowaniach regulacyjnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami w tym URE.  Obszar jego doświadczeń obejmuje również wsparcie prawne dla firm zajmujących się energią, dążących do optymalizacji kosztów w oparciu o mechanizmy podatkowe i prawne. Współpracował przy opracowaniu analiz i opinii na temat ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opracowuje materiały prawne dotyczące zmian aktów istotnych dla wyżej wymienionych branż. Autor publikacji w magazynach branżowych.

> TERMIN: 23 październik  2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

    cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
    rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

   cena za zgłoszenie do 23.09.2017 : 570,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 21.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online