Łódź, 01.12.2017

» USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz perspektywy zmiany prawa UE w tym zakresie.
2. Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe
3. Wymagania zasadnicze dla opakowań
4. Nowe oznakowanie opakowań
5. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
6. Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis (nowe zasady skorzystania ze zwolnienia)
7. Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
8. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
9. Rejestr przedsiębiorców
10. Sposób rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
11. Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
12. Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
13. Współpraca przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
14. Nowe wymagania nałożone na organizacje odzysku opakowań
15. Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
16. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
17. Dokumenty potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
18. Uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
19. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
20. Jednostkowe stawki opłat produktowych w 2017 i 2018 roku
21. Nowy wzór sprawozdania dotyczącego opakowań oraz odpad opakowaniowych – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań
22. Obowiązki organów administracji publicznej
23. Planowane zmiany przepisów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym m.in.  nowe obowiązki dotyczące wprowadzania do obrotu torebek foliowych, w tym:
- objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami,
- przepisy doprecyzowujące obecne brzmienie przepisów, w tym dotyczących podstawy rozliczenia opakowań, audytów, rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie Środowiska.
> TERMIN: 01.12.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi
Hotel Focus ŁÓDŹ
ul. Łąkowa 23/25  Łódź

> cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 651,90 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
  

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.      
                              
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 30.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online