Łódź, 06.11.2017

» Warsztaty: Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg najnowszych przepisów w praktyce

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy.
•    nowa definicja wprowadzającego sprzęt,
•    producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
•    rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
2.    Rejestr przedsiębiorców:
o    zmiany zakresu podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
o    opłata rejestrowa i roczna,
o    przepisy przejściowe w zakresie rejestru,
o    nowe zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego
o    wniosek o wpis do rejestru i zmianę  w rejestrze – zasady wypełniania. 
3.    Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
o    nowa definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
o    oznakowanie sprzętu,
o    dodatkowa ewidencja,
o    sprawozdawczość,
o    sieć zbierania zużytego sprzętu,
o    obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
o    obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
o    przemieszczanie zużytego sprzętu
o    sprawozdawczość – rodzaje sprawozdań i zasady ich wypełniania.
4.    Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
o    zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
o    nowy zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
o    sprawozdawczość,
o    zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu – przypadki, wyłączenia.
5.    Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
o    wyposażenie zakładu przetwarzania,
o    wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie,
o    obowiązek przeprowadzenia audytu,
o    sprawozdawczość.
6.    Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
o    wydawanie zaświadczeń – nowy termin,
o    sprawozdawczość.
7.    Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
o    kapitał zakładowy,
o    zakres działania,
o    nowe wymagania nałożone na organizacje odzysku,
o    obowiązek przeprowadzenia audytu,
o    zakres współpracy z przedsiębiorcami.

> Wykładowca: Specjalista w  Ministerstwie Środowiska.
> TERMIN: 06.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>   cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  676,50zł
>   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 06.10.2017 : 530,00zł netto za osobę
  
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.      
                                            
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY:03.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online