online, 17.05.2022

» „SENT- odpady-węgiel- zmiany w 2022r"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Od 22 lutego 2022r. SENT obejmie także odpady m.in., które są przywożone do Polski lub transportowane z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 08:00-14:00)

1. Wprowadzenie. Podstawy prawne. Definicje: numer referencyjny, podmiot wysyłający, podmiot odbierający.
2. Odpady podlegające monitorowaniu w transporcie drogowym i kolejowym.
3. Obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie odpadów monitorowanych. Obowiązki odbierającego,  obowiązki przewoźnika,  obowiązki kierowców.
4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków przewidzianych w ustawie.
5. Sankcje. Zasady określania wysokości kary pieniężnej, rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
6. Procedura awaryjna. zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu,  instrukcja, wzory dokumentów.

Część praktyczna
7. Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.
8. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC -  formularze  SENT 200/300/400/500.
9. Wypełnianie formularzy SENT: 200/300, anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT, sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia.
10.Pytania i odpowiedzi.

> Wykładowca: Ekspert transportu drogowego.

> TERMIN: 17.05.2022 godz. 08:00-14:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym
.

>  cena: 310,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 381,30 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wysłany mailem).

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 16.05.2022

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online