online, 13.12.2021

» Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:30-15:00)

  - Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
  > Nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialność producenta,
  -   Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
  > Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,
  > Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  > Oznakowanie opakowań.
  > Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  > Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  > Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z uzyskania poziomów odzysku i recyklingu.
  > Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  > Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań – samodzielnie oraz przez organizacje odzysku opakowań.
  > Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz opakowań środków niebezpiecznych.
  > Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  > Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis.
  > Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  > Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
  > Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  > Torby na zakupu z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
  > Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
  > Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  > Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  > Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zasady jej wystawiania.
  > Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  > Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  > Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

  -Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  >  Odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych.
  >  Opłata opakowaniowa – zasady poboru i redystrybucji.
  > Współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta - wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu.
  >  Zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta.
  >  Samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków.
  >  Nowe zasady wystawiania dokumentów DPR.
  >  Nowe poziomy recyklingu.

  > Wykładowca: Specjalista.

  > TERMIN: 13.12.2021 r. godz. 09:30-15:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  676,50 zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  >  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.12.2021
  Zgłoszenie fax Zgłoszenie online